பெண்களில் புற்றுநோய்: கவலை எவ்வளவு பாதிக்கிறது?

பெண்களுக்கு புற்றுநோய் சிகிச்சையில், குறிப்பாக மகளிர் மருத்துவ துறையில், கவலை மற்றும் பிற மனநிலைக் கோளாறுகளை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான நடவடிக்கைகள் இருக்க வேண்டும்.