வேலை

தள்ளுபடி: அடுத்து என்ன செய்வது?

பணிநீக்கம் என்பது ஒரு கடினமான சூழ்நிலை, இது ஊக்கம் மற்றும் கலக்கத்தை உருவாக்குகிறது. எவ்வாறாயினும், நாம் விரும்பினால், அதை வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்பாக மாற்றலாம்.

பர்ன்அவுட் நோய்க்குறி இப்போது தொழில் நோய்

முன்கூட்டிய வேலைகள், நச்சு பணியிடங்கள், தொழிலாளர்களின் உரிமைகளை மீறும் முதலாளிகள் ... பர்ன்அவுட் நோய்க்குறி விரைவில் ஒரு தொழில் நோயாக மாறும்.

வேலையிலிருந்து சோர்வு: வெவ்வேறு காரணங்கள்

வேலை சோர்வு என்பது சோர்வு நிலையின் வெளிப்பாடாகும். இது வெவ்வேறு தோற்றம், தன்னை வெளிப்படுத்தும் வெவ்வேறு வழிகள் மற்றும் பல்வேறு நிலைகளின் தீவிரத்தை கொண்டுள்ளது.

மோசமான ஆப்பிள் கோட்பாடு: மோசமான சகாக்கள்

மோசமான ஆப்பிள் கோட்பாட்டின் படி, 95% நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு கட்டமைப்பை எடுத்துக்கொள்கின்றன, அவை முழு கட்டமைப்பையும் சீர்குலைக்கும். அது ஏன் நடக்கிறது?

சோம்பை தொழிலாளர்கள்: அவர்களை எவ்வாறு அங்கீகரிப்பது

அலுவலகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களில் நச்சு, பயனற்ற மற்றும் குழு ஆவி அழிக்கும் ஊழியர்கள் உள்ளனர். ஜாம்பி தொழிலாளர்களை நாங்கள் நன்கு அறிவோம்.

வேலை அடிமையாதல், என்ன செய்வது?

உங்களுக்கு வேலை அடிமையாதல் இருப்பதாக நினைக்கிறீர்களா? உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் நேரம் இல்லையா? பதில் 'ஆம்' எனில், நீங்கள் உதவியை நாடுமாறு பரிந்துரைக்கிறோம்.